ДТ РАБОТИЛНИЦА

Регистрирайте безплатен акаунт днес, за да станете член! След като влезете, ще можете да участвате в този сайт, като добавяте свои собствени теми и публикации, както и да се свързвате с други членове чрез вашата лична пощенска кутия!

 • Здравейте, майстори на заваряването, кодирането и автомобилните технологии!

  Аз съм Тони Ангелчовски, създател на dtgarage.eu - вашата нова дигитална работилница. С визията за място, където можем да обменяме идеи, да се обучаваме и да растем заедно, dtgarage.eu събира любители и професионалисти от света на заваряването, автомобилите, IT и уеб кодирането.

  В dtgarage.eu, ние сме общност, която е готова да помага и подкрепя всеки свой член. Ние вярваме, че всеки от нас може да допринесе за развитието на тази платформа, независимо дали е професионалист или ентусиаст.

  Само една стъпка ви дели от това да станете част от нашата общност - регистрацията. Регистрирайте се сега и открийте света на dtgarage.eu - мястото, където можем да създаваме и растем заедно.

  Приключението започва тук. Добре дошли в DTGARAGE.EU!

Midjourney Изкуство без граници - Открийте магията със 100 безплатни подкани за Midjourney


100 безплатни подкани за Midjourney.png
Изображение, генерирано с AI чрез Midjourney, специално за тази статия.


В света на дигиталното изкуство, където въображението среща безкрайните възможности на технологиите, Midjourney се очертава като революционна платформа, която дава възможност на артистите да творят без ограничения. Ние сме на прага на нова ера, в която генерирането на изкуство не е просто възможност, а пътуване към откриването на неизследваните дълбини на собственото ни творчество.

Изкуственият интелект като ваш съюзник в изкуството:

Изкуственият интелект (AI) в Midjourney предлага уникален подход към артистичния процес, улеснявайки създаването на изображения, които са толкова разнообразни и уникални, колкото и идеите на самите художници. Предоставяйки 100 безплатни подкани, Midjourney отваря вратата към неограничено изследване и експериментиране, правейки изкуството достъпно за всеки.

Как да използвате подканите за максимална креативност:

Избор на подкана:

 • Прегледайте списъка с подкани и изберете този, който най-много отговаря на текущата ви визия или настроение.

Експериментиране:

 • Не се страхувайте да комбинирате и адаптирате подканите, за да отговарят на вашите точни творчески нужди.

Споделяне и обсъждане:

 • Публикувайте вашите творения в социални медии или арт общности, за да получите обратна връзка и вдъхновение от другите.

Предимства на безплатните подкани:

Достъпност: Те правят изкуството достъпно за хора с всякакъв опит и нива на умения.

Вдъхновение: Подканите могат да бъдат източник на вдъхновение във времена на творчески блок.

Обучение:
Те предоставят възможност за учене и подобряване на уменията за работа с AI за създаване на изкуство.

100 безплатни подкани за Midjourney са прозорец към свят на неограничени възможности, където всеки може да бъде творец. В този нов свят на изкуството единствените ограничения са поставени от нашето въображение. Поканете AI да бъде ваш партньор в създаването на нещо удивително и започнете пътуването си в света на дигиталното изкуство днес.


Проучване на възможностите - примери с подкани и техните резултати

За да ви дадем по-добра представа за силата на подканите в Midjourney и как те могат да трансформират вашите идеи в завладяващи визуални произведения, нека да разгледаме няколко конкретни примера и техните резултати.

Пример 1: „Мечтаене под звездите“

Prompt: Night sky filled with shining stars, as seen from the dreams of a traveler, abstract and heart-shaped.
Подсказка: Нощно небе, изпълнено с блестящи звезди, както се вижда от сънищата на пътешественик, абстрактно и с форма на сърце.

aiflux.png
Изображение, генерирано с AI чрез Midjourney, специално за тази статия.

Резултат: Визуалното произведение на изкуството, което Midjourney създава, е богато на цветове с наситени сини и ярки бели нюанси, пресъздаващи красотата на нощното небе със сърцевидни звездни съзвездия, като по този начин пренасят зрителя в свят на чиста красота и мечтания.

Пример 2: „Градски впечатления“

Prompt: “City jungle, alive with the dynamics of modern life, overflowing with colors and shapes.”
Подсказка: „Градска джунгла, оживена от динамиката на съвременния живот, преливаща от цветове и форми.“

aiflux1.png
Изображение, генерирано с AI чрез Midjourney, специално за тази статия.

Резултат: Изображението, което се появява, е динамична смесица от архитектурни структури и разнообразие от градски елементи, представени в абстрактен и цветен спектър, като по този начин капсулират същността на градския живот.

Пример 3: „Вдъхновение от природата“

Prompt: “Landscape where nature speaks through colors and textures, reflecting the seasons and time.”
Подсказка: „Пейзаж, където природата говори чрез цветове и текстури, отразявайки сезоните и времето.“

aiflux2.png
Изображение, генерирано с AI чрез Midjourney, специално за тази статия.

Резултат: Резултатът е изображение, което въплъщава хармонията и богатството на природата, съчетавайки елементи от различни сезони в един красив, текстуриран пейзаж, който говори директно на душата.

Заключение:

Тези примери демонстрират гъвкавостта и силата на Midjourney като инструмент за създаване на изкуство. Подканите служат като вашата творческа искра, а резултатите са свидетелство за неограничените възможности за изразяване. Позволете на вашия творчески дух да намери израз в Midjourney и преобразувайте вижданията си в изкуство, което оставя следа.

Отвъд подканите - Пътуването продължава

Целта на тази статия не е да предостави подробно ръководство за работа с Midjourney . Има много ресурси, достъпни онлайн, включително официалния уебсайт на Midjourney, където можете да намерите изчерпателна информация и инструкции за използване на платформата. Те обясняват всички стъпки, методи на работа и съвети за максимизиране на творческия потенциал, който предлага Midjourney .
Тази статия има за цел да споделя моя личен опит и да предложа 100 безплатни подсказки, създадени от мен, с надеждата, че те ще бъдат полезни за вашето творческо изразяване. Тези подкани са резултат от страстта ми към изкуството и желанието ми да вдъхновявам други творци да разгърнат въображението си и да създадат нещо уникално и запомнящо се.
Важно е да подчертаем, че всяко творческо пътуване е индивидуално и тези подсказки са предложение, което може да ви насочи по пътя ви към откриване на нови хоризонти в арт пространството. Възползвайте се максимално от тях, експериментирайте и не забравяйте, че всяка подкана може да бъде началото на нещо магическо.
Така че, вдъхновете се, отворете Midjourney и започнете да създавате. Потопете се в безкрайното море от възможности и оставете изкуствения интелект да бъде ваш спътник в този творчески процес. Очаквам с нетърпение да видя какви уникални произведения ще създаде вашето въображение.


Вашите 100 портала към невидимите подкани за творчество

Под тези редове ще откриете съкровищница от въображение - 100 безплатни подсказки, които създадох с намерението да ви осигуря ключ към безграничните сфери на творчеството. Всеки от тях е вдъхновен от личното ми пътуване през света на изкуството и е предназначен да провокира, вдъхнови и да ви помогне да разгърнете пълния си творчески потенциал.
Тези подкани са вашите спътници в процеса на създаване, вашият фар в морето от възможности, насочвайки ви към откриването на нови и неочаквани хоризонти. Те са изработени с любов и страст към изкуството, с надеждата да допринесат за вашето артистично изразяване и само изследване.
Използвайте ги като отправна точка за вашите проекти, като вдъхновение за експерименти или като основа за разширяване на вашите собствени идеи. Всяка подкана може да бъде трансформирана, адаптирана и преоформена по начини, уникални като вас.
Сега ви представям тези подсказки, надявайки се, че ще откриете не само нови методи за артистично изразяване, но и нови пътища към себепознание и себереализация. Въоръжете се със смелост и любопитство и се впуснете в това магическо пътешествие в света на изкуството.
Гмурнете се безстрашно в неизвестното, изследвайте, творете и преоткрийте себе си през призмата на изкуството. Желая Ви успех и безкрайно вдъхновение по пътя към творческата свобода!


1. Witness an explosion of vibrant colors, intricate shapes, and tactile textures that ignite a whirlwind of energy, unleashing a symphony of movement before your eyes.

2. Step into a realm of abstract wonder, where the convergence of lines and colors forms a language all its own, inviting you to decipher its unique visual tapestry.

3. Immerse yourself in a dreamscape that defies reality, where abstract forms, textures, and patterns seamlessly blend and morph, blurring the boundaries of imagination.

4. Behold a painting that orchestrates a grand symphony of geometric shapes, harmonizing vibrant hues and precise lines into a breathtaking composition of unity and balance.

5. Transport your senses to an abstract masterpiece that captures the very essence of nature’s beauty, from the delicate curves of leaves to the graceful flow of water, intertwining with artistic expression.

6. Embark on a visual journey through a canvas labyrinth, where an intricate interplay of lines, colors, and shapes leads you to unexplored realms of inspiration and discovery.

7. Encounter a riotous explosion of contrasting colors on the canvas, their bold dance casting intricate shadows and radiant light, creating a mesmerizing visual spectacle.

8. Immerse yourself in an abstract creation that delves into the depths of human emotion, transcending language and embracing the spectrum from boundless joy to profound despair.

9. Contemplate an artwork that becomes a meditation on the enigmatic essence of existence itself, as abstract forms intertwine to convey the eternal mysteries of life and death.

10. Witness a living painting, pulsating with vitality, as shapes and colors seemingly take on a life force, moving and evolving in a captivating display of artistic energy.

11. Engage with a canvas that bears the imprints of an artist’s thoughts and emotions, where gestural marks and splatters unravel a captivating narrative of introspection and expression.

12. Marvel at an abstract masterpiece that epitomizes balance and harmony, as the interplay of color, shape, and texture weaves a tapestry of perfection in every brushstroke.

13. Pay homage to the boundless power of imagination through an abstract creation, where otherworldly forms coalesce to construct a vibrant realm that thrives solely in the mind’s eye.

14. Embark on a journey into the unknown, guided by abstract forms and colors that beckon the viewer to unravel profound meanings and unravel the depths of understanding.

15. Capture the essence of the natural world through an abstract painting that transcends realism, embodying the spirit of a flower’s shape or a rock’s texture in a mesmerizing interpretation.

16. Explore a canvas that transcends two dimensions, as abstract forms and colors converge to create an illusion of depth, inviting you to delve into a captivating realm of visual perception.

17. Celebrate the breathtaking beauty of the universe through an abstract masterpiece, as shapes and colors intermingle to capture the vastness and complexity of the cosmos in a single frame.

18. Meditate on the passage of time through an abstract artwork, where enigmatic forms and evocative colors gracefully embody the fleeting nature of existence, reminding us of life’s transience.

19. Pay tribute to the indomitable human spirit through abstract shapes and colors that symbolize strength, courage, and resilience, inviting viewers to connect with their own inner power.

20. Immerse yourself in a tactile and sensory experience as abstract forms and colors take on texture and surface, creating a canvas that beckons to be explored through touch and sight.

21. Celebrate the richness of the senses through an abstract painting that evokes the taste, touch, smell, sound, and sight of the world, transcending individual perceptions into a multisensory masterpiece.

22. Engage with an artwork that dances with movement

23. Delve into an abstract piece that embraces movement and rhythm, where shapes and colors ebb and flow like a living organism, creating a captivating visual symphony.

24. Explore an artwork that pays homage to the power of the unconscious mind, using abstract forms to navigate the depths and mysteries of the human psyche.

25. Immerse yourself in a canvas that pulsates with repetition and pattern, where abstract shapes and colors intertwine to create an entrancing visual experience.

26. Witness an abstract painting that celebrates the beauty of imperfection, utilizing irregular shapes and imperfect lines to harmoniously unite into a captivating display of organic unity.

27. Step into a realm of abstract serenity, where soft pastel hues and gentle brushstrokes create a tranquil landscape that invites introspection and calm.

28. Encounter an artwork that captures the essence of pure energy, with vibrant bursts of color and dynamic lines that radiate an electrifying sense of vitality.

29. Explore an abstract masterpiece that mirrors the chaos and order of the cosmos, as cosmic swirls of color and intricate patterns evoke a sense of awe and wonder.

30. Immerse yourself in an abstract creation that transcends physical boundaries, where colors seem to float and merge, inviting you to contemplate the ethereal nature of existence.

31. Engage with a canvas that embodies the spirit of rebellion, as bold, expressive strokes and daring color choices challenge conventional norms and ignite a sense of freedom.

32. Witness an abstract piece that explores the interplay of light and darkness, as luminous tones and shadowy depths create a dynamic interplay that captivates the imagination.

33. Step into a realm of geometric precision, where sharp angles, clean lines, and calculated compositions come together to form an abstract tapestry of architectural elegance.

34. Encounter an artwork that evokes a sense of tranquility through minimalist abstraction, utilizing negative space, simplicity, and subtle color palettes to create a serene visual experience.

35. Explore an abstract creation that celebrates the fusion of cultures, blending diverse artistic influences, symbols, and motifs into a harmonious visual representation of unity.

36. Immerse yourself in a canvas that embodies the essence of music, as abstract shapes and colors dance in perfect rhythm, harmonizing to create a symphony for the eyes.

37. Engage with an artwork that captures the essence of seasons, as abstract forms and colors evolve and transform, mirroring the cyclical nature of life and the passage of time.

38. Witness an abstract masterpiece that embraces the art of spontaneity, with gestural brushstrokes and drips that capture the raw energy of the creative process.

39. Step into a realm of mystical abstraction, where enigmatic symbols, cryptic forms, and ancient patterns beckon you to unravel hidden meanings and embark on a visual quest.

40. Encounter an artwork that celebrates the interconnectivity of all living beings, utilizing abstract representations of flora, fauna, and human forms to evoke a sense of unity and harmony.

41. Explore a canvas that serves as a portal to the subconscious, where abstract shapes and colors reveal fragments of dreams, memories, and untapped emotions.

42. Immerse yourself in an abstract creation that embraces the power of contrast, juxtaposing light and dark, chaos and order, to create a visual dialogue that sparks contemplation.

43. Engage with a painting that merges the boundaries of reality and fantasy, as abstract forms and colors intermingle with recognizable objects, blurring the line between imagination and perception.

44. Witness an artwork that celebrates the interplay of transparency and opacity, as translucent layers and opaque textures create a visually intriguing exploration of depth and dimension.

45. Step into a realm of abstract expressionism, where bold brushstrokes and vibrant colors convey a raw and uninhibited emotional journey on the canvas.

46. Encounter a canvas that embodies the essence of metamorphosis, as abstract forms undergo dynamic transformations, symbolizing personal growth, adaptation, and the evolution of the self.

47. Explore an abstract masterpiece that pays tribute to the wonders of the natural world, with organic shapes, earthy tones, and intricate textures that invite you to connect with the beauty of the Earth.

48. Immerse yourself in a painting that captures the essence of the urban landscape, with abstract representations of cityscapes, graffiti, and architectural fragments, reflecting the energy and vibrancy of city life.

49. Engage with an artwork that invites tactile exploration, utilizing mixed media, collages, and textured surfaces that entice you to touch and experience the artwork on a sensory level.

50. Witness an abstract creation that embraces the concept of duality, exploring the interplay of opposites such as light and dark, chaos and order, or creation and destruction.

51. Step into a realm of ethereal abstraction, where soft brushstrokes, delicate washes of color, and subtle gradients create an atmosphere of gentle beauty and serenity.

52. Encounter an artwork that pushes the boundaries of perception, utilizing optical illusions, trompe-l’oeil techniques, and mesmerizing patterns to challenge the viewer’s visual interpretation.

53. Explore a canvas that embodies the spirit of collaboration, as multiple artists contribute to an abstract composition, merging their unique styles and visions into a cohesive visual narrative.

54. Immerse yourself in an abstract masterpiece that reflects the passage of time, utilizing layered textures, weathered surfaces, and faded hues to evoke a sense of nostalgia and transience.

55. Engage with an artwork that celebrates the power of intuition, where spontaneous brushstrokes, intuitive color choices, and gestural marks coalesce to reveal hidden truths and personal revelations.

56. Witness a painting that embraces the essence of dreams, with surreal abstract forms, floating landscapes, and otherworldly colors that invite you to explore the subconscious realm.

57. Step into a realm of celestial abstraction, where cosmic swirls, celestial bodies, and celestial phenomena are artistically rendered, inviting you to contemplate the grandeur and mysteries of the universe.

58. Encounter an artwork that captures the essence of cultural diversity, utilizing abstract symbols, motifs, and patterns from various cultures to celebrate the richness of human heritage.

59. Explore a canvas that embodies the concept of balance and harmony, where abstract shapes, colors, and textures come together in perfect equilibrium, creating a sense of visual serenity.

60. Immerse yourself in an abstract creation that explores the concept of interconnectedness, using intricate networks, webs, and interwoven patterns to symbolize the delicate threads that bind us all.

61. Engage with a painting that evokes a sense of nostalgia, with abstract representations of cherished memories, personal artifacts, and symbols of the past, inviting reflection on the passage of time.

62. Witness an artwork that embraces the beauty of impermanence, utilizing ephemeral materials, transient textures, and fleeting colors to capture the transient nature of life and existence.

63. Step into a realm of abstract symbolism, where enigmatic shapes, cryptic signs, and obscure patterns invite you to decipher a hidden language of personal and universal meanings.

64. Encounter a canvas that embodies the essence of energy, as dynamic lines, explosive bursts of color, and kinetic compositions convey a sense of movement and vitality.

65. Explore an abstract masterpiece that celebrates the power of the natural elements, utilizing swirling patterns, turbulent brushstrokes, and elemental motifs to evoke the raw forces of nature.

66. Immerse yourself in a painting that embodies the concept of unity in diversity, as diverse abstract forms and colors coexist harmoniously, symbolizing the strength and beauty of collective collaboration.

67. Engage with an artwork that invites introspection, utilizing abstract forms, tranquil colors, and minimalist compositions to create a contemplative space for self-reflection and meditation.

68. Witness a creation that embraces the chaos of the subconscious, with spontaneous drips, fluid forms, and gestural marks that reflect the untamed nature of the creative mind.

69. Step into a realm of geometric abstraction, where precise angles, intricate patterns, and mathematical precision converge to create a visually captivating exploration of order and structure.

70. Encounter an artwork that reflects the intersection of art and technology, utilizing digital tools, glitch aesthetics, and pixelated forms to redefine the boundaries of abstract expression.

71. Explore a canvas that embodies the essence of music, with abstract forms and colors that harmonize and resonate, creating a visual composition that echoes the rhythm and melodies of sound.

72. Immerse yourself in an abstract masterpiece that explores the concept of identity, utilizing fragmented forms, overlapping colors, and juxtaposed textures to delve into the complexities of the self.

73. Engage with an artwork that celebrates the power of improvisation, utilizing spontaneous brushwork, unexpected color choices, and impulsive mark-making to convey the spirit of artistic freedom.

74. Witness a painting that embodies the spirit of rebellion, with bold, disruptive compositions, unconventional materials, and provocative visual elements that challenge societal norms and conventions.

75. Step into a realm of emotional abstraction, where color choices, brushstrokes, and composition convey a range of emotions, from joy and passion to melancholy and introspection.

76. Encounter an artwork that celebrates the beauty of imperfection, utilizing gestural marks, accidental drips, and textured surfaces to embrace the inherent unpredictability and uniqueness of artistic expression.

77. Explore a canvas that reflects the concept of interconnectedness, where abstract shapes and colors intertwine and overlap, symbolizing the intricate connections between individuals, communities, and the world at large.

78. Immerse yourself in an abstract creation that captures the essence of the human form, utilizing organic shapes, fluid lines, and expressive colors to convey the emotions, experiences, and narratives of the human condition.

79. Engage with an artwork that embodies the concept of transcendence, utilizing abstract forms, ethereal colors, and atmospheric compositions to invite the viewer to transcend the physical realm and explore the realms of the intangible and sublime.

80. Witness a creation that explores the concept of timelessness, utilizing abstract forms, timeless color palettes, and minimalist compositions to evoke a sense of eternal beauty and enduring significance.

81. Step into a realm of abstract narrative, where symbolic forms, enigmatic compositions, and evocative colors invite you to interpret a visual story that transcends traditional storytelling conventions.

82. Encounter a painting that celebrates the beauty of the human form, with abstract representations of the body, gestures, and expressions that invite appreciation of the diversity and inherent grace of the human figure.

83. Explore an artwork that captures the essence of music, utilizing abstract forms, vibrant colors, and rhythmic compositions to visually translate the emotional and auditory experience of music.

84. Immerse yourself in a canvas that reflects the concept of balance and tension, with dynamic interplays of color, shape, and texture that create a visual harmony while retaining an inherent sense of energy and movement.

85. Engage with an abstract masterpiece that embraces the concept of interconnectedness, utilizing fluid lines, interwoven forms, and harmonious colors to symbolize the intricate connections between individuals, nature, and the universe.

86. Witness a creation that celebrates the power of transformation, utilizing abstract representations of metamorphosis, growth, and evolution to evoke a sense of personal and collective change and renewal.

87. Step into a realm of cosmic abstraction, where celestial bodies, celestial phenomena, and cosmic energies are artistically rendered, inviting you to contemplate the vastness and mysteries of the universe.

88. Encounter an artwork that embodies the essence of balance and imbalance, utilizing asymmetrical compositions, contrasting colors, and dynamic forms to convey a visual tension that captivates the viewer’s gaze.

89. Explore a painting that celebrates the interplay of light and shadow, with abstract forms and colors that evoke a sense of depth, contrast, and luminosity, inviting the viewer into a captivating visual dance.

90. Immerse yourself in an abstract creation that captures the essence of emotion, utilizing expressive brushwork, vibrant colors, and dynamic compositions to evoke a visceral and emotional response.

91. Engage with an artwork that reflects the concept of interconnectedness, utilizing abstract forms, flowing lines, and harmonious colors to symbolize the intricate connections between nature, humanity, and the cosmic order.

92. Witness a canvas that embodies the spirit of exploration and discovery, with abstract forms, vibrant colors, and dynamic compositions that invite the viewer on a visual journey of curiosity and wonder.

93. Step into a realm of abstract architecture, where architectural elements, geometric forms, and spatial compositions converge to create a visual dialogue between the built environment and artistic expression.

94. Encounter a painting that embraces the concept of fluidity and transformation, utilizing abstract forms, flowing lines, and vibrant colors to evoke a sense of constant change and growth.

95. Explore an artwork that captures the essence of light and color, utilizing abstract forms, luminous hues, and juxtaposed tones to create a visual symphony of radiant energy and chromatic harmony.

96. Immerse yourself in a creation that reflects the concept of interconnectedness, where abstract forms, lines, and colors converge and intertwine, symbolizing the intricate connections that bind all living beings.

97. Engage with a canvas that embodies the concept of synthesis, utilizing abstract representations of diverse elements, textures, and patterns to create a harmonious visual synthesis of contrasting and complementary elements.

98. Witness an abstract masterpiece that celebrates the power of transformation and renewal, utilizing vibrant colors, dynamic compositions, and symbolic motifs to convey a sense of rebirth and regeneration.

99. Step into a realm of abstract landscapes, where colors, shapes, and textures blend harmoniously to create dreamlike vistas that invite exploration and contemplation.

100. Encounter an artwork that reflects the concept of interconnectedness, utilizing abstract forms, intricate patterns, and rhythmic compositions to symbolize the interconnected nature of all existence, both seen and unseen.
Тази статия е написана от Тони Ангелчовски и е публикувана ексклузивно във форума на DT Garage. Всички права са запазени. Забранено е всякакво копиране, разпространение или използване на тази статия без изричното писмено разрешение на автора.

Знаете ли, че работим 24x7, за да ви предоставим най-добрите статии и уроци...?
 
Last edited:
Top Bottom